اسماعیل

  • ۵ دی ۱۳۸۷image description

فرتوت شده ام؟

توان بالارفتنم نیست

قربانگاه در اوج کوه و

من، پیر و خسته، اسیر کوهپایه…

فرتوت شده ام؟

به اطرافم می نگرم

اسماعیل کجاست؟

آری آن اسماعیل است

چقدر سریع بالا می رود

اسماعیل من، زودتر از خودم به قربانگاه رسیده است

از من انتظار دیگری داشت

انتظار داشت با چشم به هم زدنی

در قربانگاه باشم

در اوج…

اسماعیل من

تو جلوتر از من به قربانگاه رسیده ای

فرتوت نیستم

به تو می رسم

مبارک باد قربانی شدنت

اسماعیل

تعلق من…

دیدگاه ها