عاشقانه ۴۲

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۲image description

هلال ابرویت را مرور کردم
نوبت به گردی گونه ات رسید

ماه از نیمه گذشت…

۲۷ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :طاهره ۲۸ تیر, ۱۳۹۲ - ۱:۳۸ ق.ظ

از نگاه یاران به یاران ندا میرسد….دوره رهایی رهایی فرا میرسد..
.
.
.
.
.
.اندکی صبر سحر نزدیک است

نام و نام خانوادگی :saghi ۲۸ تیر, ۱۳۹۲ - ۲:۰۳ ق.ظ

دل تنگم ودیدار تو درمان است / بی رنگ رخت زمانه زندان من است / برهیچ دلی مباد و برهیچ تنی/
آنچه از غم هجران تو برجان من است/

نام و نام خانوادگی :qwee123@yahoo.com ۲۸ تیر, ۱۳۹۲ - ۷:۱۹ ب.ظ qwee123@yahoo.com

به آفتاب بگو زیر سقف تاریک است
یک آشیانه میکند تو،را یاد هر صبح
کرم نما و فرود آ
که خانه خانه ی توست.

نام و نام خانوادگی :طاهره ۲۹ تیر, ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۹ ق.ظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
.
.
.
.
.
.
.
.