دروغ و حقیقت

  • ۲۶ دی ۱۳۹۰image description

اینگونه ما
دروغ را زندگی می کنیم و تو
حقیقت را حبس می کشی

۲۶ دی ماه ۱۳۹۰

دیدگاه ها