دروغ و حقیقت

  • 16 ژانویه 2012image description

اینگونه ما
دروغ را زندگی می کنیم و تو
حقیقت را حبس می کشی

۲۶ دی ماه ۱۳۹۰

دیدگاه ها