عاشقانه ۳۹

  • ۲۱ تیر ۱۳۹۲image description

مدتهاست که
صبح بدون طلوع تو آغاز می شود خورشید!

ما نهایت اعتبار خود را
برای برقراری روز
خرج کردیم

دیگر باید بیایی!
همه کم سو شده ایم…

۲۱ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :saghi ۲۱ تیر, ۱۳۹۲ - ۴:۰۲ ب.ظ

بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من
تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من
بیا بیا درویش من درویش من مرو مرو از پیش من از پیش من
تویی تویی هم کیش من هم کیش من تویی تویی هم خویش من هم خویش من
هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی دام مرا خوش آهوی خوش آهوی
صبر مرا برهم زدی برهم زدی عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی
ای فخر من سلطان من سلطان من فرمان ده و خاقان من خاقان من
چون سوی من میلی کنی میلی کنی روشن شود چشمان من چشمان من
هر جا تویی جنت بود جنت بود هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه فتح و ظفر پیشت رود پیشت رود