عاشقانه ۳۸

  • 11 جولای 2013image description

برای تو دعا کردم،
خودم رستگار شدم؛

تو تابش مرا هم بازتاب می دهی آینه!
تابیدن به تو
مکرر می سوزاند…

۲۰ تیرماه ۹۲

دیدگاه ها