رو به راه

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۲image description
همیشه
راه باز است و
جاده کوتاه …
اما
ما “رو به راه”  نبودیم…۲۴ فروردین ۱۳۹۲

دیدگاه ها