کسی که زنده است

  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۱image description
کسی را می شناسم
که زنده است
فقط نفس کشیدن یادش رفته…
۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱
به مادربزرگ – در سی سی یو

دیدگاه ها