دل من می ریزد!

  • ۳۰ مهر ۱۳۹۱image description
تو که تقصیر نداری!
دل من می ریزد!
تو که تقصیر نداری،…
تو متینی ، تو نجیبی…
دل من می ریزد!

۳۰ مهرماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها