باید گذار کرد و رفت

  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۱image description
باید گذار کرد و رفت
از انحنای جامد این زمان
از مسیری که
نه پیشش هویداست
و نه پسش پیدا
باید گذار کرد و رفت
باید پس مانده های تعصب این قرن آلوده را
در تاریخ پر نشیب و بی فراز پدرانمان
به گورستان سپرد
و آنچنان چرخید
که کسی یارای بازگشت به این جهالت نباشد و
تمایلی نیز به این ذلت نماند
تا بشکفد شکوفه رهایی از این تیرگی و رکود
در آخرین لحظات
و بماند آنچه باید زودتر می آمد و می ماند
و قرنها نیامد…
و حک شود یاد آخرین یادگار
برای دل مردگان خسته و بیمار …
باید گذار کرد و رفت
۲۸ شهریور ۱۳۹۱

دیدگاه ها