عاشقانه ۱۱

  • ۳ شهریور ۱۳۹۱image description
امشب دوباره سر به بیابان تو گذاشته ام
تشنگی آورده ام اما،
آب نمی خواهم،
بسوزانم! …
سوم شهریورماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها