ابتدای راه

  • 23 ژوئن 2012image description

اینجا زمین هنوز گرد است
گویا …
به آخر خطر رسیده ام
اما
ابتدای راهم

۳ تیر ماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها