ابتدای راه

  • ۳ تیر ۱۳۹۱image description

اینجا زمین هنوز گرد است
گویا …
به آخر خطر رسیده ام
اما
ابتدای راهم

۳ تیر ماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها