ای قلب من

  • ۱ اسفند ۱۳۹۰image description
ای نیازت افتخار قلب من! ای قلب من!
ای که یادت شاهکار قلب من! ای قلب من!

من نبینم بار را بر شانه هایت نازنین!
درد تو افزون بار قلب من ! ای قلب من!

ساز من ناکوک در کنج دلم پوسیده است
این تویی تار و سه تار قلب من !‌ ای قلب من!

در دلم اندوه پاییز و خیال نوبهار
کی تو را بینم بهار قلب من؟ ای قلب من!

من به جز یادت چه دارم؟ روز و شب چشمان توست
ای همه دار و ندار قلب من ! ای قلب من!

یاد یار و درد من، احساس یار و درد من
این چنین شد روزگار قلب من ، ای قلب من!

یکم اسفند ماه ۱۳۹۰

دیدگاه ها