تفاوت

  • ۱۴ فروردین ۱۳۸۸image description

به یاد سهراب …

پدری اکنون مرد،
پاسبانی اما
دیگر شاعر نیست…

دیدگاه ها