کثرت زمین

  • 3 جولای 2013image description

خورشید گفت :
-به من نگاه کن
روز می شود

زمین اما
در کثرت شبانه خودش
برای ماه شعر می خواند…

۱۲ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها