عاشقانه ۳۵

  • 2 جولای 2013image description

عمق عشق،
حاصلضرب خطوط پیشانی اوست
در هرم نگاهش…

معشوق ما هرچه پیرتر
زیباتر …

۱۱ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :فاطمه قدیمی 3 جولای, 2013 - 2:17 ق.ظ

عـــــــــــــــــالی…
ای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن..