عاشقانه ۳۵

  • ۱۱ تیر ۱۳۹۲image description

عمق عشق،
حاصلضرب خطوط پیشانی اوست
در هرم نگاهش…

معشوق ما هرچه پیرتر
زیباتر …

۱۱ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :فاطمه قدیمی ۱۲ تیر, ۱۳۹۲ - ۲:۱۷ ق.ظ

عـــــــــــــــــالی…
ای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن..