دعای خورشید

  • ۱ تیر ۱۳۹۲image description

دعای خورشید شنیده ای؟
بسان دعای باران
نیمه شب اما
همه جمع می شویم
جماعتمان روح میگیرد
روح جماعتمان،‌ یکسره طلب می شود
خورشید را صدا می زنیم:
- خورشید، خورشید….
شب پوزخند می زند
- خورشید،….
صدایمان، خوابزده ها را بیدار می کند:
- خورشید….

بسان دعای باران
اما بی چتر…
تشنه اشراق
و نگاهها سوی مشرق
تا
خورشید اجابت کند…

آری
دیگران دعای باران می کنند
ما دعای خورشید

نورت
از آب زلال هم مقدستر است
حضرت خورشید!
بازآ

یکم تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها