دلیل غروب

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۲image description
اگر این زمین
تمام حواسش به خورشید جمع بود
غروبی نبود…

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

دیدگاه ها