دلیل غروب

  • 21 ژوئن 2013image description
اگر این زمین
تمام حواسش به خورشید جمع بود
غروبی نبود…

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

دیدگاه ها