عاشقانه ۱۷

  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۱image description

دستان لرزانم
به عاشقانه نوشتن نمی رود…

چه عاشقانه ای؟
وقتی که تو یکسره نیستی
و یک تنه
بار خطاهای همه «من» را به دوش می کشی!
چه عاشقانه ای؟
وقتی یک دیوار
و فقط یک دیوار
این قدر می تواند «جدایی» را معنا کند
طوری که هربار که به آن حوالی مرا می خوانند
درختان قد کشیده حیاط روبروی پنجره ات را می بینم
و تو را نمی بینم …

نه!
دستان لرزانم به عاشقانه نوشتن نمی رود

گفته بودی آرام باشم
آرامم
طوفان هم در ابتدا آرام بود…

۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :کامنوش ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ - ۳:۵۲ ب.ظ

طوفان.