بیت المقدس

  • ۹ بهمن ۱۳۸۶image description

ایــــنـــــجا بـزرگداشت انسان و ایمان است
تقدیری پر شکوه از الست و پیمان است

میخانه دل اســـــت از شـــــراب آگــــاهــی
زادگاه طــــفــــــل نــوپـــــای عرفان است

اینجا سخن ز «بیخود» و «باخود»ت مگوی
تلفیق، هــــــــنـــــر ناب بزم رندان است

اینجا سـخن به یاوه مگوی از کتاب و درس
ســـــاز کــــبوتران درش عین قرآن است

در بزم عشــق حریم انسان مقدس است
اینجا بیت المقدس حرمت انسان است

 

دیدگاه ها