هیچکس مثل تو نیست

  • ۶ بهمن ۱۳۹۱image description

 هیچکس مثل تو نیست!

حتی وقتی فقط قدم می زنی

گام به گامت می شود درس…

و چه دلها که نمی ریزد

فقط با یک لبخند تو …

نگاهت که دیگر هیچ!
می سوزاند و باقی نمی گذارد

بارها گفته ام
هیچکس مثل تو نیست…

۶ بهمن ۹۱

دیدگاه ها