پنجره ای رو به او

  • ۲۸ دی ۱۳۹۱image description

اصلا هرچه شما بگویید!
فقط یک سوال، میان کلامتان!
اتاق شما
پنجره ای برای تماشا
رو به شمال دارد؟
دلم را در ساختمان روبرو جا گذاشته ام…

۲۸ دی ماه ۹۱

دیدگاه ها