عاشقانه ۹

  • 20 ژوئن 2012image description

چگونه توانت هست؟

که خود را در آیینه ببینی

و عاشق نشوی؟!…

۳۱ خرداد ۹۱

دیدگاه ها