کودک من

  • 16 مارس 2015image description

زمان می گذرد
و تو جوانتر می شوی

آن کودکی که سالها پیش در نگاه تو دیدم
سالها بعد متولد خواهد شد

٢۵ اسفند ماه ٩٣
به عشق استادم

دیدگاه ها