صالحان

  • 21 فوریه 2015image description

چه بسیارند بی نامان …
در منتهی الیه عشق

بی آنکه آوازی از مرگ سر دهند
و خائن بخوانند
عاشقان را

گویی همیشه کنار تو اند
آرام
استوار
تابان
چه این سوی دیوار
چه آن سوی دیوار…

همان بی نامان بی مدعا
که تنها وارثان امانت عشقند…

چه بسیارند…

 

٢ اسفند ماه ٩٣

دیدگاه ها