ضد نور

  • ۱۸ مهر ۱۳۹۳image description

ضد نور،
هر آن کسی است
که میان من و تو
حائل می شود
حضرت خورشید

۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها