در امتداد آسمان

  • 28 می 2014image description

نگاه من به آینه
نگاه برکه، ماهتاب
نگاه مه به آفتاب
نگاه تو ….
سلام آفتاب من
نگاه تو به آسمان

یقین من به چشم تو
در امتداد چشم تو به آسمان
در امتداد حس من به آینه، به ماهتاب

سلام آفتاب من
تصور بیان تو در انکسار آسمان
یقین من به آسمان
سلام آفتاب من

۶ خرداد ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :مريم 28 می, 2014 - 11:37 ق.ظ https://m.facebook.com/maryam.nourian.31

نگاه من به قلبم ان لحظه اى که گفتى صدورهم

نام و نام خانوادگی :گلچین حسن زاده شوئیلی 13 ژوئن, 2014 - 11:33 ب.ظ

وقتی که خورشید تابید
در حُرم نگاه او جان گرفتم
تنها
آغاز شدم…
شروع من با باوری بود که بوی آسمان می داد
ومن در شرشر بارانی که از این آسمان بر قلب من جاری
به ابدیت پیوستم
باران، شروع یک ترانه شد
و ترانه
آغاز من
هدیه ای برای خورشید
با موسیقی عشق…