ظالم به تو

  • ۵ خرداد ۱۳۹۳image description

خوشا به حال ظالمی که
تو مظلومش باشی…

آنگونه که تو می بخشایی و
او رستگار می شود

۵ خرداد ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها