قربانیان

  • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳image description

آب نشو شمع من!
پروانه وار اگر
با شعله چشم تو سوختیم
انتخاب ماست
نه جبر حرارتت
افتخار ماست

پروانه ها
قربانیان چشم تو اند…
نسوز!
بمان
بسوزان
و بپذیر …

۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰ ق.ظ

خوشا سوختن در پای دوست
به شوق دمیدن
بر خاک دوست.

خوشا محو درباد طوفانی اش،
سبکبار وبی تاب
در راه طولانی اش…