عاشقانه ۶۹

  • 10 آوریل 2014image description

بارهای همنام شدیم اما
جذب یکدیگر
سلسله ای از یک ریسمان

اینگونه علم را
بازیچه عشق کردیم…

۲۱ فروردین ماه ۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر 10 آوریل, 2014 - 4:48 ق.ظ

باز باران…
با گوهرهای فروان!
از ترنم های عاشق
می خورد،
بر قلب عاشق