حقیقت یکم فروردین

  • ۱۳ فروردین ۱۳۹۳image description

- «او نخواهد آمد»… ؟!

من
دروغهای سیزده فروردین را
باور ندارم

باور من
حقیقت یکم فروردین است

۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :hossein ۱۷ فروردین, ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵ ق.ظ

در دل مریم به ما سر میزند…
آن مهربان
صله رحم میکند آشنایم

نام و نام خانوادگی :آرزو ۱۸ فروردین, ۱۳۹۳ - ۴:۱۱ ق.ظ arezouhajikhani.blogsky.com

حقیقت من را
چگونه دوام خواهی آورد
برتنِ
عشق بی قافیه و مست
که با هیچ بوسه ای ردیف نمی شود؟!

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۰ فروردین, ۱۳۹۳ - ۱:۴۷ ق.ظ

منتظر به آداب انتظار ،بیدار ومست…