سپیده شبانه

  • ۲ آذر ۱۳۹۲image description

ساعت را هم به عقب بکشند
شب
تمدید نمی شود!

غروب زود هنگام یعنی
سپیده شبانه آفتاب!

دوم آذرماه ۱۳۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۶ آذر, ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۱ ق.ظ

جاری شده دیگر
وقت دمیدنت…
انکار نمی کند،عقربه ای
روز چیدنت.
ترک خورده پوستت
به شوق رسیدنی.
چگونه نشکافد سرما؛
جامه دریدنت.
پیداست همه دلهای عالم
به شوق عشق!
خورشید خواهشی رسیده
به تاج عشق…

لحظه ها تان مبارک باد به یمن حضوری مبارک…