عاشقانه ۶۳

  • 6 نوامبر 2013image description

گفتند‌:
باران را بخاطر بسپار
خورشید مردنی است!

نمی دانند
تمام حرمت این منظومه تویی!
زمین که چیزی نیست
باران که هیچ!…

هیچ ماهی به گرد تو نمی رسد
شمس من!

۱۵ آبان ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر 14 نوامبر, 2013 - 1:03 ق.ظ

هیچ ماهی نمی رسد…به دلیل اعتدال او و نه برای اینکه دریغی می کند…قوانین حکم می کند وشمس اختیار!

نام و نام خانوادگی :کی‌ کاووس 18 اکتبر, 2014 - 10:07 ق.ظ

آن روز خورشید مرد!

داستانی بسیار زیبا از نوشته‌های پدر گرامی‌ شما. ۱۸ سال بیش نداشت که چنین اثر ماندگاری را به رشتهٔ تحریر درآورد.

یادشان عزیز و گرامی‌

نام و نام خانوادگی :سروش عازمی خواه 21 اکتبر, 2014 - 12:16 ق.ظ

سپاس از شما … آن روز خورشید مرد، اولین کتاب پدر بود. در ۱۸ سالگی … ممنونم دوست ناشناسم از یادآوری