عاشقانه ۶۰

  • ۵ آبان ۱۳۹۲image description

آمدم بنویسم :
«نیامدی و خزان شد…»
به خود آمدم
دیدم
سالهاست که آمده ای

گل همیشه بهارم،
خزان افسانه زودباوران است

۵ آبان ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۶ آبان, ۱۳۹۲ - ۱:۰۶ ق.ظ

آمدی وبوی گل آورده ای
خواندمت،ازبهاران خوانده ای.
باتوآموختم گل دهم در شوره زار
همچو گندم نان دهم بی عطر یار….فدای آقای طبیب،شاگردشفیق جانانمان.پاینده باشی برادر