برای …

  • 9 اکتبر 2013image description

در محضر نور
سایه داشتن
خطاست

حرام است اگر
خورشید باشد و
مرا سرو خویش بخوانی…

۱۷ مهرماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :وجیهه قنبری 9 اکتبر, 2013 - 8:42 ق.ظ

در محضر نور
سایه داشتن
خطاست