برای …

  • ۱۷ مهر ۱۳۹۲image description

در محضر نور
سایه داشتن
خطاست

حرام است اگر
خورشید باشد و
مرا سرو خویش بخوانی…

۱۷ مهرماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :وجیهه قنبری ۱۷ مهر, ۱۳۹۲ - ۸:۴۲ ق.ظ

در محضر نور
سایه داشتن
خطاست