عاشقانه ۵

  • 1 دسامبر 2008image description

آفریدگارا!

سبب چه بود

که تاریخ دگر بار تکرار شود

گونه ای دیگر  :

هرگوشه که می روم مولانایی می یابم در عطش شمس

صدها مولانا

هزارها مولانا

شگفتا! ولی هنوز

شمس یکی است…

دیدگاه ها