خورشید من

  • 11 سپتامبر 2013image description

آفتاب  تو
خاطره مشرق است و
خورشید من
یادگار شمال …

۲۰ شهریور ماه ۹۲

دیدگاه ها