عاشقانه ۶

  • ۱۵ آذر ۱۳۸۷image description

آنگاه که در مکان مقدست

- جهان هستی -

صلات عشق تو  را تجربه می کنم

و پناهگاه امن را می یابم

و میکده ات ، قبله گاه نماز من می گردد

و آشیانه پرواز

و جام تنفسم را سرشار از هوای شعور تو می بینم

و اشتیاق تو به من

اشتیاق من به تو را ناگزیر می شود…

آری آن هنگام

تو معبود من می شوی

و مرا به خانه پدریم راه می دهی

و خانه دلم

-بیت الله-

چه زیبا به وسعت هستی می رسد

و بسم الله می شود …

و من

فقط نگاه …

فقط رها…

رها …

دیدگاه ها