دعای ماه بهمن

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۴image description

خورشید را
نه به لیاقت ما
که به عنایت خویش
به ما شب زدگان
بازگردان
پروردگارا….

١۵ بهمن ٩۴

دیدگاه ها