عاشقانه ٨٣

  • ۲۲ مرداد ۱۳۹۴image description

یک کاسه نور تو را می نوشم
و حرکت می کنم

تو غروب کنی
کفتارها هم
می میرند

٢٢ مرداد ٩۴

 

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۶ مرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶ ق.ظ

هرکو که چنین نرفته خام است
در بوتهء عشق ناتمام ست
زین رفتن واین سوختن ها ست،
که تازه شدن ،
امید باغ است.