نماد استقامت سرو

  • ۱۵ تیر ۱۳۹۴image description

دشت را
گوهر وجود شما
آباد کرده است

گوهردشت
نماد استقامت سرو است
در مسیر باد

١۵ تیرماه ٩۴

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۶ مرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱ ق.ظ

می گفت:آزاد می باش
به مشتی روشن ومحکم،
بانگاهی تند…
زپشت پنجره،به لحنی کند!
تکان می داد ساقه ها را؛
که درهرطعنه وهر بی مرامی
توسوی نور
آزاد می باش…