به همین راحتی…

  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۴image description

نیمه وجودت که برود
نصف نمی شوی
تمام می شوی …

١٩ خرداد ماه ٩۴

دیدگاه ها