به همین راحتی…

  • 9 ژوئن 2015image description

نیمه وجودت که برود
نصف نمی شوی
تمام می شوی …

١٩ خرداد ماه ٩۴

دیدگاه ها