به جرم عشق

  • 23 آوریل 2015image description

هیج می دانی
به جرم عشق،
با حکم زندانی که ناحق
برای من بریده ای
کاری کرده ای
که تولد فرزندم را نبینم؟…

قرارگاه من خدایی است
که بخشنده تو است
قرار گاه تو کجاست؟

عشق
یعنی
روزی
تو را
خواهم
بخشید ..

٣ اردیبهشت ٩۴

 

دیدگاه ها