عاشقانه ۸۱

  • ۲۸ فروردین ۱۳۹۴image description

برای تماشای کسوفت هم

چشمهایشان را می پوشانند

پس دیدن روی تابانت

چگونه حفاظی می خواهد

خورشید؟

۲۸ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه ها