عطارد

  • 10 مارس 2015image description

مرا عطارد خود کن خورشید
کوچکترین
نزدیکترین…

در قاموس منظومه ات
هر سیاره ای نزدیکتر
سالهای خورشیدی
کوتاهتر…

مرا عطارد او کنید
می خواهم دو سال خورشیدی
دورش بگردم

۱۹ اسفند ماه ۹۳

دیدگاه ها