چگونه آمدنش

  • 17 فوریه 2015image description

خداوندا
رحمانیتت را
با «چگونه آمدنش»
بر ما
جاری کن

«چگونه رفتن» را
سالهاست
به ما
آموخته اند…

۲۸ بهمن ماه ۹۳

دیدگاه ها