سپاس

  • 9 فوریه 2015image description

در این تاریکی چندساله
اگر گلها بیدار نبودند
خورشیدی نمی بود
تا صبحی روشن بسازد

خورشید گفت
از تمام اجزای بیدار نیمه شب
سپاس
خورشید درود فرستاد به گلهای میخک نیمه شب
گلهای داوودی نیمه شب
به سیرسیرکها
به جغدها
خورشید سلام کرد به برگ برگ درختان نیمه شب

کار خورشید تذکر نیست
خورشید قهر نمی داند
غضب نمی شناسد

کار خورشید تابش است و سپاس

تو اگر اندیشه خورشید در سر داری
سر تعظیم خم کن
به میلیونها اقاقی شب زنده دار
عتاب، کار شب بیداران منتظر خورشید نیست
هذیان نیمه شب شب زدگان است

سپاسگزار همه باش
دست بوس ذره ذره نیمه شب
اگر اندیشه خورشید در سر داری

٢٠ بهمن ٩٣

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :تیارا 9 فوریه, 2015 - 10:15 ق.ظ shamseman.com/?p=1404

درود استاد عزیزم شما پرچمدار دلیر استاد عشق و جان هستید دستان مهربان خداوند همراهتان و طلب خیر رهروان راه حقیقت پیشکش قدمهای استوارتان