خورشید زنده است

  • 8 فوریه 2015image description

حتی اگر فقط تو ببینی
و هیچکس جز تو نبیند
پس باز نور جاری است
پس خورشید زنده است

٢٠ بهمن ٩٣

دیدگاه ها