باران

  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۳image description

تا خورشید به دریا نتابد
باران
نخواهد بارید

١۵ بهمن ماه ٩٣

دیدگاه ها