دنیای وارونه

  • 1 فوریه 2015image description

یوسف را
به أسمان انداختند

چاه
فقط
روایتگر وارونه خورشید بود

١٢ بهمن ٩٣

دیدگاه ها