کثرت

  • 26 ژانویه 2015image description

هیچکس دعای باران نکرد
تشنگان باران
به جان هم افتادند
و ابر
نگاه کرد و گریست
باران ریخت

هیچکس دعای باران نکرد
اما
همه مدعی باران شدند…

۶ بهمن ماه ۹۳

دیدگاه ها